Materiaal

Naam Materiaal

Omschrijving

Download Pdf

Handleiding: Hoe voer ik een kwaliteitengesprek? omschrijving Download
Lijst met vragen om kwaliteiten te identificeren omschrijving Download
Lijst met vragen ter verduidelijking van kwaliteiten omschrijving Download
Lijst met vragen om de samenwerking en interactie tussen kwaliteiten te verduidelijken omschrijving Download
Lijst met vragen ter optimalisering van kwaliteiten gebruik omschrijving Download
Overzicht van kenmerken van “energievreters” en “energiegevers” omschrijving Download
Formulier om de kwaliteiten van verschillende bronnen in samen te vatten omschrijving Download
Gids voor beroep en opleiding na het VMBO omschrijving Download